Transformace zdravotnictví na jednotný digitální trh

V rámci strategií Komise pro digitální jednotný trh a po analýze výsledků otevřené veřejné konzultace, zveřejnila Evropská komise sdělení o digitální transformaci zdravotnictví na jednotném trhu a budování zdravější společnosti. Tyto sdělení udávají směr činností EU v oblasti zdravotnictví v nadcházejících letech.

 https://pixabay.com/cs/belgie-brusel-evropská-komise-3595351/


Hlavní priority transformace

Sdělení o digitální transformaci zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu určuje tři priority:

  1. Bezpečný přístup občanů k jejich zdravotním datům, a to i přes hranice – umožňující občanům přístup k jejich zdravotním datům v celé EU.
  2. Individuální lékařství prostřednictvím sdílené evropské datové infrastruktury – umožňující výzkumným pracovníkům a dalším odborníkům sdílet zdroje (údaje, odborné znalosti, kapacity zpracování a uchovávání počítačů).
  3. Upevnění postavení pacientů a zlepšení komunikace mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče – pomocí digitalizace, která umožní lidem důsledněji dbát o své zdraví, podpoří prevenci a umožní interakci mezi pacienty a zdravotnickými instituty.

 

Váš názor se počítá

V období od července do října 2017 se uskutečnila veřejná konzultace o transformaci zdravotnictví a péče na jednotný digitální trh. Evropská komise získala informace o rozsahu politických opatření, které mají být uskutečněny s cílem zlepšit zdraví a péči lidí. Veřejná konzultace obdržela téměř 1 500 odpovědí, z nichž více než 90 % respondentů souhlasilo s tím, že občané by měli mít možnost spravovat vlastní údaje. Více než 80 % respondentů souhlasí s tím, že sdílení zdravotních údajů může být prospěšné. Přibližně 60 % respondentů tvrdí, že nemají přístup k digitálním zdravotnickým službám. Podrobné shrnutí výsledků konzultace je k dispozici.

 

Proč digitální trh?

Transformace zdravotní péče na jednotný digitální trh bude přínosem pro lidi, systémy zdravotní péče i hospodářství. Digitální technologie, jako je mobilní komunikace 4G / 5G, umělá inteligence nebo superpočítače, nabízejí nové příležitosti pro transformaci způsobu, jakým přijímáme a poskytujeme zdravotní a pečovatelské služby. Umožňují inovativní přístup k nezávislému životu nebo integrované zdravotní a sociální péči. Údaje o zdraví a pokročilá analýza dat pak mohou pomoci urychlit vědecký výzkum, personalizovat medicínu, včas diagnostikovat nemoc a nasadit účinnější léčbu.

 

Autor: M. Hájková

 

Zdroje:

Fotografie: https://pixabay.com/cs/belgie-brusel-evropská-komise-3595351/

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2085_cs.htm

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_cs

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_cs.htm