Úspěšný rok 2016!

Vážení čtenáři portálu eZDRAV.cz, 
děkujeme Vám za přízeň v uplynulém roce 2015.  Do nového roku všem přejeme mnoho nových příležitostí, úspěchů, spokojenosti a především zdraví a lásky.

Rok 2015

V roce 2015 jsme navázali novou spolupráci se společností INTERSYSTEMS, jenž si velice vážíme. Zároveň bych rád zmínil i dlouhodobou spolupráci s HealthCare Institute, která (mimo jiné) každoročně pořádá konferenci Efektivní nemocnice. I díky těmto společnostem jsme navštívili zajímavá místa, potkali zajímavé lidi a vyslechli zajímavá témata nejen z oblasti elektronického zdravotnictví. Všechny důležité informace Vám pak předáváme pomocí webového portálu eZDRAV.cz nebo našeho Facebook profilu.

Rok 2016

V roce 2016 budeme opět mediálně podporovat všechny zajímavé konference ze světa (elektronického) zdravotnictví. Už teď můžeme prozradit již zmíněnou Efektivní nemocnici, která je pro nás akcí roku číslo 1. Nově podporujeme například i brněnskou konferenci Telemedicína Brno 2016. Na jaro pak plánujeme reportáž z jednoho zahraničního veletrhu, jehož název prozatím utajíme.

Samozřejmě se můžete těšit i na spoustu zajímavých článku a aktualit.

Redakce eZDRAV.cz spolu s partnery Vám přeje úspěšný rok 2016!

 

Filip Svoboda 

Šéfredaktor a provozovatel portálu eZDRAV.cz