V září se uskuteční konference „Elektronicky vedená zdravotní dokumentace“

Dne 2.9. se v Lékařském domě v Praze bude konat konference Elektronicky vedená zdravotní dokumentace pořádaná Českým národním fórem pro eHealth.

V centru zájmu této konference bude zdravotnická dokumentace a její role ve zdravotní péči. Cílem je popsat stávající situaci, legislativu i praxi, pojmenovat překážky, které brání vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a navrhnout řešení.

Konference předchází prvnímu setkání poradní komise Ministerstva zdravotnictví pro přípravu koncepce elektronického zdravotnictví v České republice a je určena nejen odborné veřejnosti.

Její program Vám představíme již brzy.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *