Vláda podpoří rychlý internet

Podpora vysokorychlostních internetových sítí, zvyšování dostupnosti a rozvoje digitálních služeb a posilování digitální gramotnosti a dovedností uživatelů, to jsou záměry v oblasti elektronických komunikací, které projedná vláda. Cenově dostupné a zároveň dostatečně rychlé připojení k internetu je totiž dle jejího názoru pro většinu obyvatel České republiky základním prostředkem pro získávání informací, audiovizuálního obsahu nebo nástrojem k učení a komunikaci. Přispívá rovněž k rozvoji elektronizace veřejných služeb nebo k naplnění vize digitálního občanství.

Vysokorychlostní přístup k internetu je součástí základní infrastruktury, stejně jako dálnice, železniční koridory nebo energetická rozvodná síť. Bez ní není možná efektivní realizace podnikatelských záměrů. Kvalitní a rychlé připojení k internetu je také podmínkou pro vstup zahraničních investorů do České republiky.

Opatření k rozvoji internetu do roku 2020:

  • rozvoj vysokorychlostního internetu s rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností,
  • zvýšení dostupnosti internetu pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení či zdravotní postižení,
  • vzdělávání k posílení digitální gramotnosti,
  • garantování svobodného přístupu k internetu, internetovým stránkám nebo on-line službám,
  • přístup občanů k informacím veřejného sektoru,
  • podpora audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy svobody podnikání, šíření a přijímání informací a ochrany osobních údajů,
  • garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání,
  • kybernetická bezpečnost,
  • důraz na samoregulaci internetového prostředí založené na konsenzu zúčastněných.

Dokument Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice navazuje na předchozí materiál z roku 2011, který v souvislosti s dynamickým vývojem v oblasti digitální ekonomiky aktualizuje o 17 nových opatření. Ta mají prorůstový a investiční charakter a jsou v souladu s dokumenty Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a dokumenty Evropské unie.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *