Výhrady ÚOOÚ k novele zákona č.372/2012 Sb.

Dne 15. května 2015 se v prostorách ČLK Praha konalo jednání představenstva České lékařské komory.ČLK obdržela z Ministerstva zdravotnictví ČR k rychlému připomínkování celkem 13 tzv. akčních plánů, které jsou rozpracováním dokumentu Zdraví 2020. Jedním z bodů jednání byl také *Národní zdravotní informační systém (NZIS).

 

*Národní zdravotní informační systém (NZIS) = celostátní informační systém určený :

  • Ke sběru a zpracování informací o zdravotním stavu, zdravotnických zařízeních, jejich činnosti, pracovních a ekonomice
  • K vedení národních zdravotních registrů
  • K realizaci populačních šetření o zdravotním stavu obyvatel
  • K poskytování informací v souladu s legislativou
  • K využití v rámci výzkum

Registry a Informační systémy NZIS naleznete ZDE.

Výhrady Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) k novele zákona č. 372/2012 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotnických službách, který by měl představovat právní rámec pro vytvoření Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) vedeného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) návrh této novely odmítl jako celek a vyzval ministerstvo zdravotnictví k jeho přepracování z důvodu, že návrh novely porušuje legislativní pravidla vlády, neboť postrádá zhodnocení dopadů navrhovaných legislativních změn ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. MZ totiž v návrhu nepopsalo obsah, dopady a rizika změn ve zpracování osobních údajů. Novela zákona mj. odstraňuje povinnost anonymizace údajů a zavádí nové registry v rámci NZIS, aniž by vysvětlila, proč má být toto nové zpracování osobních údajů v dané podobě zavedeno a v čem předkladatel spatřuje jeho účelnost. Odůvodnění návrhu se ani podrobněji nezamýšlí nad podstatnými provozními detaily mechanismu NZIS, jako např. plošné využívání rodných čísel oproti bezpečným agentovým identifikátorům či předávání údajů v rámci resortu zdravotnictví.

Zdroj: Česká lékařská komora

Kompletní zprávu z jednání zastupitelstva ČLK naleznete ZDE.