Vznikla nová Platforma pro elektronické zdravotnictví

Na přelomu loňského a letošního roku vzniklo nové Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví. Upozorňuje na důležitost prvku elektronizace v českém zdravotnictví a vysvětluje naši současnou situaci jako vyžadující účinnější a konkrétnější kroky kupředu, právě směrem k funčkní elektronizaci.

Dle odborníků se totiž česká zdravotnická obec prozatím elektronizaci značně brání. V paměti mají zejména její nefunkční symboly, kam patří třeba projekt IZIP, který vznikl původně již v roce 2001, ale byl velmi brzy zkritizován jako předražený a nefunkční, protože v něm lékaři nechtěli sdílet data o pacientech.

Příprava a realizace Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví je předmětem společného memoranda, které podepsali představitelé ICT UNIE, Českého národního fóra pro eHealth, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Národního telemedicínského fóra a MEDTEL. Národní plán má být souhrnem priorit rozvoje využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, popisujícím jednotlivé potřeby a cíle i vazby mezi nimi, včetně způsobů jejich naplnění a dosažení.

Nezbytná je široká podpora odborné i občanské veřejnosti, a proto musí uvedený plán vznikat v úzké spolupráci odborníků a uživatelů služeb (lékaři a další odborní pracovníci, pacienti, zástupci úřadů apod.). Stejně tak by měl v maximální možné míře reflektovat budování eGovernmentu a sdílet nejen budovanou, ale i plánovanou infrastrukturu. Signatáři memoranda jsou připraveni otevřeně spolupracovat se všemi, kdo mají na rozvoji eHealth zájem.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *