VZP chce převzít celý portál IZIP

Všeobecná zdravotní pojišťovna by ráda získala do vlastnictví elektronický portál, který nyní spoluvlastní se společností IZIP. Po vypovězení smluv s IZIP by totiž musela za 200 milionů korun vybudovat úplně nový portál pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními, plátci pojistného a pojištěnci.

VZP chce funkční komunikaci

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) rozhodla, že ředitel Pavel Horák se má pokusit převzít i tu část portálu, již vlastní společnost IZIP. Pokud to však IZIP odmítne, nebo bude nepřijatelná cena, má Horák vypsat výběrové řízení na portál nový. VZP však vlastní zdrojové kódy a stávající portál byl připraven přímo pro ni, snaží se tedy postupovat tak, aby byl zajištěn jeho provoz po dobu nezbytně nutnou i po 1. lednu 2013.

Smluvená spolupráce skončí 1. ledna 2013

Smlouvy se společností IZIP mají být vypovězeny do 30. června s tím, že vyprší na konci roku. Od 1. ledna 2013 tak má skončit projekt elektronických knížek. Pojišťovna má ale zájem o pokračování služeb portálu buď dosavadního, či nového. Přes portál probíhá značná část elektronické komunikace pojišťovny a plátců zdravotního pojištění, exekutorů či lékařů a zdravotnických zařízení. Skrze portál jdou například i veškerá vyúčtování. Fungování portálu tak zásadním způsobem ovlivňuje činnost pojišťovny, jsou v něm všechny dávky a všechna hlášení pojištěnců a další desítky věcí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto počítá i s krizovým scénářem, a to dočasnou spoluprácí se zaměstnaneckými pojišťovnami a jejich vlastními portály.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *