Zákon o univerzitních nemocnicích

„O tomto návrhu se debatuje už dlouhá léta, ale dotáhnout a dostat jej na jednání vlády se podařilo až teď. Pokud zákon projde Parlamentem, bude to znamenat transparentnější a efektivnější řízení veřejných nemocnic a stabilizaci základní sítě nemocničních zařízení pro poskytování té nejkvalitnější zdravotní péče pro české pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který dnes odsouhlasila Vláda ČR. Návrh byl vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích.

 

Koncem února vyjádřili podporu tomuto návrhu zákona také zástupci tuzemských univerzit a zdravotních pojišťoven – záznam naleznete zde 
Hlavní cíle zákona o univerzitních nemocnicích:

 • Opustit nevhodný a přežitý status státní příspěvkové organizace a přejít na nový model správy a hospodaření organizace odpovídající velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic.
 • Zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu.
 • Univerzitní nemocnice budou mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň ale budou pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože k záměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a z hlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází k žádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.
 • Univerzitní nemocnici bude možné zřídit a zrušit pouze zákonem. V orgánech univerzitní nemocnice bude mít své zástupce též vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s vlastním majetkem, výnosy bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.
 • Zákon počítá se specifickým postavením vojenské univerzitní nemocnice, která bude i nadále státní příspěvkovou organizací.

 

Nemocnice, které by měly získat statut univerzitních nemocnic:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

Zdroj: Oficiální web Ministerstva zdravotnictví České republiky