Zařazení ICT a internetové ekonomiky mezi vládní priority je dobrou zprávou, následovat musí kroky k posílení konkurenceschopnosti ČR

ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, vítá skutečnost, že vláda ve svém programovém prohlášení doplnila mezi priority rozvoje ČR efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a podporu internetové ekonomiky včetně rozšíření vysokorychlostního internetu. Nyní je podstatné, aby se uvedené teze promítly do strategických plánů i konkrétních kroků vlády.

 Představitelé ICT průmyslu vyzvali minulý měsíc prostřednictvím oborových sdružení a asociací členy kabinetu premiéra Sobotky, celou politickou reprezentaci i výkonné státní úředníky k tomu, aby se ve své činnosti důsledně zaměřili na posílení konkurenceschopnosti ČR. V tomto směru je nezbytná elektronizace veřejné správy, využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu a také další rozvoj internetové ekonomiky. Díky tomu může Česko zvrátit negativní trend, kdy se jeho konkurenceschopnost v mezinárodních srovnáních již několik let propadá, a nastoupit cestu k ekonomickému růstu a prosperitě.

 „Jednoznačně kladně vnímáme fakt, že vláda reflektovala výzvu představitelů ICT průmyslu a danou oblast nakonec do programového prohlášení zahrnula jako jednu z priorit. Velmi pozitivní roli sehrál Svaz průmyslu a dopravy ČR – jeho vedení kromě toho, že se stalo jedním ze signatářů výzvy, připomínkovalo v rámci jednání tripartity původní návrh programového prohlášení a upozornilo na chybějící digitální agendu,“ vysvětluje Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE.„Věříme, že nový kabinet skutečně chápe význam ICT a internetové ekonomiky pro hospodářský růst Česka a bude se těmito tématy koncepčně zabývat. Oborová sdružení a asociace jsou připraveny odborně pomoci.“

 Mezi klíčová témata patří např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich reálných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání evropských fondů pro ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020 nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní připojení k internetu (mj. realizace již přijaté státní strategie Digitální Česko 2.0). Důležité je rovněž koncepční využití ICT při zvyšování kvality a efektivity poskytované zdravotnické péče (eHealth) či zpřístupnění existujících dat a informací v systémech veřejné správy i pro soukromou sféru (open data).

 ICT UNIE upozorňuje, že kabinet by měl stanovit jasné a měřitelné cíle, jichž chce během svého vládnutí dosáhnout. Například ten, aby se ČR zařadila mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa. V aktuálním hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF) zaujímá Česko až 46. příčku.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *