Zasedala pracovní skupina ICTU pro eHealth

V úterý 26. března se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ICTU pro oblast eHealth. Vedoucí pracovní skupiny Jiří Čížek informoval přítomné o schůzce s ředitelem odboru informatiky ministerstva zdravotnictví Faresem Shimou, která souvisí se snahou o navázání intenzivnější spolupráce mezi oběma organizacemi.

Mezi dalšími body jednání byla diskuse týkající se otázky, jak dosáhnout systémového přístupu k budování systému elektronického zdravotnictví v ČR. Zúčastnění se shodli na tom, že je důležité oslovit zejména lékaře jako nejsilnější zájmovou skupinu pro ovlivnění strategie eHealth. Lékaři by měli zformulovat své priority a očekávání spojená s fungováním servisní organizace, která má dovést strategii eHealth v ČR k úspěšné realizaci. Pracovní skupina také plánuje uspořádat workshopy na téma budování eHealth, na něž budou pozváni významní podporovatelé strategie eHealth v ČR i zástupci ministerstva zdravotnictví.

Globálním cílem pracovní skupiny ICT Unie pro eHealth je podpořit eHealth a rozvoj trhu v oblasti elektronizace zdravotnictví, zejména:

  • získání podpory odborných skupin a odpovědných orgánů státní správy
  • zvýšení povědomí o výhodách a možnostech eHealth a elektronického zdravotnictví se zaměřením zejména na občany – pacienty a zdravotníky
  • zajištění právního zázemí pro eHealth
Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *