Zaznělo na eHealth day 2015

17. února proběhla, za mediální podpory portálu eZDRAV.cz, v pražském IKEMu konference eHealth day 2015. Konferenci každoročně pořádá vydavatelství Sdělovací technika – STECH. Kromě jednotlivých prezentací odborníků z oblasti zdravotnictví proběhla i panelová diskuze, které se zúčastnil např. náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Phillip Ph.D.

V tomto článku pro Vás redaktoři portálu eZDRAV.cz shrnují obsah čtyř prezentací, které na konferenci zazněly. Ve skutečnosti jich proběhlo více a daná témata pro Vás budeme postupně zpracovávat, takže se můžete těšit na příští články.

10551518_785856754840111_3767431741293522560_o

MUDr. Marek Zeman, MBA – ředitel FN Královské vinohrady ve své prezentaci na začátek zmínil několik důležitých demografických údajů pro Českou republiku (viz také naše dříve zveřejněné články zde a zde).

Za zmínku určitě stojí informace, že každý občan ČR se objeví u lékaře průměrně 13x za rok. To může být způsobeno mylnou domněnkou, že zdravotnictví je zdarma. I přes podfinancování sektoru zdravotnictví se odborníci shodují, že lékařská péče v ČR je na vysoké úrovni. Pro srovnání můžeme uvést podíl HDP na zdravotnictví v ČR = 7,4% x ve státech OECD = 9%.

MUDr. Zeman přednesl několik návrhů na zlepšení situace ve zdravotnictví.

 1. Elektronizace zdravotnictví (eHealth) (ze které zatím bohužel převládají spíše obavy)
 2. Kvalita a dostupnost informací
 3. Zvýšení efektivity

FNKV

 

Ing. Pavel Východský Ph.D. – náměstek ředitele pro informatiku ve VZP ČR uvedl 2 možné cesty k zavedení elektronizace v ČR – „shora/zdola“. Elektronizace „shora“ – například formou ePředpisu, celostátní agendy, změn v legislativě X Elektronizace „zdola“ – formou projektů elektronizace v rámci stávající legislativy.

V rámci činnosti VZP v oblasti elektronizace ve zdravotnictví zmínil Ing. Východský dva stávající projekty v kraji Vysočina, o kterých vás podrobně informujeme v některém z dalších článků. Závěrem byla zmíněna platforma e-VZP, o které se můžete dočíst zde.

VZP

Mgr. Tereza Skládanková – analytička z TECHNISERV IT informovala o archivní platformě (AP), která zabezpečuje důvěryhodné ukládání dokumentů v elektronické podobě. Zabezpečení těchto dokumentů zajišťují dvě stěžejní ochranná opatření, která musí být vždy kompletní (zaručují důvěryhodnost dokumentu):

 1. Elektronický podpis (identifikace osoby)
 2. Časové razítko (přesné určení času)

Výhody archivní platformy:

 • Snižují se náklady na skladování/skartaci dokumentů v papírové podobě
 • Umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání
 • Možnost nasazení v Cloudu
 • Možnost přednastavení „skartačních lhůt“
 • Propojení dokumentů do složek skrze společného identifikátoru (např. rodné číslo)

  O zabezpečení v cloudu jsme psali např. zde.techservIT

  MUDr. Kateřina Klímová, MBA – lékařka prezentovala své zkušenosti s elektronickým zdravotnictvím v praxi v prezentaci s názvem: Efektivní ordinace = kvalitní zdravotní péče = spokojený pacient.

  Pro MUDr. Klímovou je elektronizace hlavním kritériem pro výběr partnerů. Ve své ordinaci využívá vše (kromě informovaného souhlasu) v elektronické podobě. Úspora času s administrativou pro ni znamená více času na klienty. Důležitým prvkem je i online kontrola zdravotního pojištění – eKontrol nebo elektronický číselník lékařských předpisů. MUDr. Kateřina Klímová využívá produktů firmy Compu Group Medical, u které vyzdvihuje především vynikající servis zahrnující stálé inovace.

  Podrobnější informace o fungování elektronizace v praxi pro vás připravíme v některém z nadcházejících článcích.