Zdraví na internetu v roce 2018

Dle Eurostatu až 52 procent občanů EU v roce 2018 využila internet k vyhledávání informací o zdraví.

Zdroj: Eurostat

 

Nová data statistického úřadu EU prokazuje, že více jak polovina Evropanů v letech 16-74 využila internet k přístupu ke zdravotním informacím za osobním účelem. Nejvyšší čísla jsou v Nizozemí, a to 72 procent. Dále pak ve Finsku je to 69 procent. Naopak například v Itálii to bylo pouhých 35 procent, v Rumunsku 31 procent a v Bulharsku jen 25 procent.

 

K praktickému lékaři se pomocí internetu objednávalo v evropské unii průměrně 17 procent. Nejvíce objednaných bylo ve Finsku, a to 44 procent. Nejméně pak na Kypru pouhé 1 procento.

 

Zdroje :

https://www.healthcareitnews.com/news/new-ehealth-digital-service-infrastructure-allows-first-eu-citizens-use-eprescriptions-across

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190124-1